Габровски Пестил

Историята и традициите в направата на Габровския пестил (видео)

 

Величка Илиева – уредник “Бит” в ЕМО “Етър” , експерт в областта на историята и традиците за направата на Габровския пестил.

Величка Илиева дава идеята за създаването на Празника на пестила в ЕМО “Етър”, с който заслужено габровската културна институция спечели приза “Духът на България”.

Сведенията от другите теренни изследвания на музейните работници от ЕМО “Етър” Иванка Лилова и Иван Ботев, можете да откриете в синтезиран вид на сайта на Габровски пестил в раздел Факти.