Габровски Пестил

Клубът на пътешественика в гр. София предлага Габровски пестил

Клубът на пътешественика в гр. София  на ул. Сердика 19 предлага вече за своите посетители Габровски пестил. Клуб на пътешественика популяризира и подкрепя пътуването в различните му форми и проявления, като ефективен начин за придобиване на нови знания, информация и опит. И сигурно се питате как се случва това? Отговорът е – посредством създаването на интерактивна среда за срещи, курсове, презентации, дискусии и изложби в първия Център за пътешествия и инициативи в България.

Какво споделят създателите на това прекрасно място:
Клуб на пътешественика е пространство, в което споделяме и се вдъхновяваме от вече споделеното. Основно това са знания и опит, а също така спомени и преживявания, събрани от пътя. Ще се постараем това да става във физическо пространство, а от вас очакваме да се постараете то да ври и кипи от разкази, снимки, истории, идеи от пътувания и начинания в близки и далечни земи, от планини, пещери, гори, реки и каньони от срещи с хора от различни народи и култури и от всичко онова, което ни кара да стягаме багажа. Ние обичаме да пътуваме и смятаме, че това е прекрасен начин за генериране на креативни идеи, които заслужават да бъдат споделени и осъществени.Нашите цели са:
(1) Да популяризираме и подкрепяме пътуването в различните му форми и проявления, като ефективен начин за обучение и повишаване на географските, историческите, културни и екологични знания на човека.
(2) Да популяризираме, прилагаме и развиваме интерактивни методи за обучение като дискусии, презентации, изложби, курсове, семинари и други, в които участниците взимат активна страна в процеса на обучение.
(3) Да улесняваме достъпа до разнообразна, интересна и обширна информация за света и човека.
(4) Да създаваме подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към системни занимания с различни форми на пътуване и туризъм, а именно – пешеходен, колоездачен, воден, конен и ски туризъм, също и ориентиране, алпинизъм, спелеология и пътувания до далечни и непопулярни дестинации.
(5) Да опазваме околната среда и биоразнообразието и да повишава екологичната култура на хората.
(6) Да опазваме и популяризираме природните богатства и културно-историческото наследство на Република България и света.
(7) Да развиваме и популяризираме традиционния селски начин на живот в Република България, като активна, здравословна и екологосъобразна алтернатива.

За да осъществим нашите цели НИЕ:
(1) Организираме мероприятия, курсове и обучения, презентации, изложби, семинари, в които участниците получават и обменят опит и информация за различни пътувания, дестинации и дейности свързани с тях.
(2) Събираме, систематизираме и предоставяме актуална и интересна информация под формата на бюлетини, архиви, доклади, карти, пътеводители и други цифрови и физически носители на информация.
(3) Организираме образователно-приключенски и спортни курсове за деца и младежи сред природата, целящи приобщаване на младото поколение към различните форми на пътуване и туризъм.
(4) Организираме прояви свързани с опазване на околната среда и популяризиране на екологичната идея и културно-историческото наследство.
(5) Организираме курсове, доброволчески лагери, младежки обмени и прояви, целящи да запознаят участниците с традиционния бит и култура на българското село и да им бъде дадена възможност да участват в дейности като земеделие, животновъдство, различни форми на занаятчийство и други характерни дейности от селския бит.
(6) Взаимодействаме си със сходни български и чуждестранни организации и институции.
(7) Разработваме и маркираме туристически маршрути – пешеходни, велосипедни, ски и алпийски.
(8) Изграждаме и стопанисваме туристически и спортни обекти и движимо имущество за осъществяване на целите си.