Габровски Пестил

Габровски пестил в кафе сладкарница “Покрит мост” в Ловеч

Кафе сладкарница “Покрит мост” на ул. Мостова 10 в гр. Ловеч е новото място, в което от скоро жителите и гостите на областния град дегустират Габровски пестил.

Първото сведения за съществуването на покрит мост (транспортен и пешеходен) в Ловеч е на френския пътешественик Ами Буе от 1838 г.:

„Покрит и украсен с дюкянчета каменен мост“.

През 1871 г. Феликс Каниц при посещението си в град Ловеч записва:

„Мост…с прохладна сянка, която дава на минувачите и продавачите неговият надвиснал и клатещ се покрив“.

Местни документи и спомени показват, че тези мостове са отнесени от придошлата река.